ఈ రకమైన మేసేజ్ లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా లో విపరీతంగా స్పేడ్ అవుతున్నాయి ..

“అర్జంట్… దయచేసి 777888999 నంబర్ నుంచి కాల్ వస్తే దాన్ని లిఫ్ట్ చేయకండి. ఒకవేళ మీరు కాల్ రిసీవ్ చేసుకుంటే, మీ ఫోన్ పేలిపోతుంది. దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కు కూడా దీన్ని షేర్ చేయండి”
“777888999 నుంచి కాల్ వచ్చి దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే, ఓ యువతి మాట్లాడుతుంది. అదే మీరు మాట్లాడే చివరి కాల్ అని చెబుతుంది. ఆపై నిజంగానే అలా జరుగుతుంది. దయచేసి ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేయండి. అశ్రద్ధ చేయవద్దు. మీ స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి”
ఇది కేవలం పుకారు అంటూ కొట్టి పారేస్తున్నారు .. ఈ తరహా ప్రచారం అస్సలు నిజం కాదు అంటూ నమ్మద్దు అంటున్నారు వాళ్ళు .ఒక నంబర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చి, దాన్ని రిసీవ్ చేస్తే, ఫోన్ పేలిపోయే ప్రమాదం ఉండదని, అటువంటిదే ఉంటే, అది అన్ని నంబర్లకూ వర్తిస్తుందని చెబుతున్నారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here