ఒక్క జలుబుతో 200 రకాల జబ్బులు

మానవాళికి ఎదుర్కొనే సర్వసాధారణ సమస్య జలుబు. అందుకే దీన్ని ‘కామన్‌ కోల్డ్‌’ అంటారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో సంవత్సరానికి ఇది 6-12 సార్లు వస్తుంటుంది. వయసు పెరిగిన కొద్దీ తరచుదనం తగ్గుతుంది, పెద్దవాళ్లక్కూడా 3, 4 సార్లు రావచ్చు. జలుబు తెచ్చిపెట్టే వైరస్‌లు దాదాపు 200 వరకూ ఉన్నాయి. వీటితో 200రకాల జబ్బులు వ్యాపిస్తాయని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. కానీ ఎక్కువగా కనబడేది రైనో వైరస్‌. ఇంకా ఎడినో వైరస్‌, ఆర్‌ఎస్‌వీ, కరోనా వైరస్‌ వంటివీ చాలా ఉన్నాయి.
దేనితో వచ్చిందన్నది చెప్పటం కష్టం, అంత అవసరం కూడా కాదు. జలుబు చాలా వరకూ దానంతట అదే తగ్గిపోయే సమస్య. దీనివల్ల ఇతరత్రా సమస్యలు ముదరటం అరుదు.
* లక్షణాలు: తుమ్ములు, ముక్కుక.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here