థియేటర్ లో ఒకమ్మాయి ముద్దు పెట్టింది – గరుడ వేగ హీరో రాజశేఖర్

PSV గరుడ వేగ సినిమా ప్రమోషన్ ల లో బిజీ గా ఉన్న హీరో రాజశేఖర్ ఇప్పుడు అతని ఫ్లాష్ బాక్ విషయాలు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ లలో చెబుతున్నారు.’తలంబ్రాలు’ సినిమాలో చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని పేజీల డైలాగులనైనా జీవిత సింగిల్ టేక్ లోనే చెప్పేసేదని… తనకు మాత్రం రెండు, మూడు టేకులు అవసరమయ్యేవని రాజశేఖర్ చెప్పారు. ఏంటి, ఈ అమ్మాయి ఇంత బాగా చెప్పేస్తోందంటూ… జీవిత మీద నాకు తెగ కోపం వచ్చేదని, ఒళ్లు మండిపోయేదని తెలిపారు.

” రెండో టేక్ తీసుకోకుండా ఒక్కాసారి అయినా చెబుతుంది లే అని నా ఆశ కానీ ఆమె అలా ఎప్పుడూ తీసుకోలేదు. సినిమా విడుదల అయ్యాక ఆమెకే మచి పేరు వస్తుంది అనుకున్నా కానీ నాకే మంచి పేరు వచ్చింది. థియేటర్ లో సినిమా చూస్త్తున్న టైం లో ఒక అమ్మాయి సినిమా అవ్వగానే నాకు ముద్దు కూడా పెట్టింది ” అన్నాడు రాజశేఖర్.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here